Gefaseerde ontwikkeling bedrijventerrein Flevokust kan starten

By 11 juni 2015 Flevokust No Comments

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid ingestemd met de ontwikkeling van 7,4 hectare van het bedrijventerrein Flevokust. Dit is de eerste fase. De raad heeft wel voorwaarden meegegeven aan het college als het gaat om het type bedrijf dat zich mag vestigen. Daarnaast heeft de raad een motie ingediend, waarin aan het college wordt verzocht om een begeleidingsgroep in te richten met alle betrokken partijen om de zorgen over de invloed van het bedrijventerrein op de omgeving te monitoren.

Met de instemming van de raad is de integrale ontwikkeling van Flevokust, buiten- en binnendijks, een feit. In juli 2014 is afgesproken dat de gemeente het binnendijkse deel ontwikkelt en de provincie het buitendijkse. De provincie was al eerder gestart met de ontwikkeling van het buitendijkse gedeelte. Met de instemming van de raad kan nu ook de gefaseerde ontwikkeling van het binnendijkse havengerelateerde bedrijventerrein starten. De verwachting is dat eind 2017/begin 2018 de eerste bedrijven kunnen starten met de bouw.

Het ontwerpbestemmingsplan van Flevokust kan na dit besluit van de raad ter inzage worden gelegd voor 6 weken, maar wordt vanwege de zomerperiode over de zomer heen getild.

Wethouder Ed Rentenaar: “Ik ben erg tevreden, omdat het na jaren van voorbereiding eindelijk gelukt is om met de ontwikkeling van het havengerelateerde bedrijventerrein Flevokust te starten. We gaan samen met de provincie verder met de integrale ontwikkeling van Flevokust. Een ontwikkeling die niet alleen goed is voor de werkgelegenheid en economische structuur van Lelystad, maar voor heel Flevoland.”