Gebruik Hanzelijn blijft toenemen

By 25 februari 2016 Bereikbaar No Comments

Tijdens een bijeenkomst waar het derde en laatste rapport van de Hanzelijn Monitor in Lelystad werd gepresenteerd, bleek dat na drie jaar na de ingebruikname van de Hanzelijn het gebruik blijft stijgen. In 2015 nam het aantal treinreizigers met 13% toe.

Meerjarig onderzoek

De bijeenkomst ‘De derde staat van de Hanzelijn Monitor’ werd goed bezocht en er was een levendige discussie tussen de presentatoren en het aanwezige publiek. Ook de aanwezige studenten stelden kritische vragen en waren zeer betrokken bij het onderwerp. De Hanzelijn Monitor is een meerjarig onderzoek van Windesheim naar het effect van de Hanzelijn. Uit het eindrapport blijkt dat in 2015 per dag gemiddeld ruim 17.000 personen in- of uitstapten op één van de vier Hanzelijnstations (Lelystad, Dronten, Kampen Zuid en Zwolle), een toename van 13% ten opzichte van een jaar eerder.

Reizigers uit de regio

Met name reizigers uit de regio zelf maken veel gebruik van de nieuwe spoorverbinding. “De Hanzelijn blijkt voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief. Met name in Dronten en Kampen Zuid zien we dat veel reizigers de auto laten staan om met de trein naar het werk te gaan,” zegt Friso de Vor, onderzoeker bij het lectoraat Area Development van Windesheim en een van de presentatoren van de bijeenkomst. Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek, Vrije Universiteit Amsterdam gaf een interessante lezing over ‘Lelystad op de grens van twee regio’s’ en vertelde onder andere over sociaal economische trends en de positionering van Lelystad ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam en Regio Zwolle.

Banen

“Ik ben blij dat door de komst van de Hanzelijn Lelystedelingen, maar ook inwoners van Dronten, Kampen en Zwolle meer banen tot hun beschikking hebben gekregen binnen een redelijke reistijd. Dit is met name in Lelystad van groot belang. En uit het onderzoek van Windesheim blijkt nu dat ook steeds meer arbeidskrachten uit Lelystad een baan hebben gevonden in Zwolle”, aldus wethouder Ed Rentenaar. Ook nu weer blijkt uit de monitor dat inwoners van Lelystad sterk georiënteerd zijn en blijven op de Amsterdamse regio. Dit geldt voor studie, werk, uitgaan, sociale contacten. “Ik kan me voorstellen dat de effecten voor Lelystad om die reden niet zo heel spectaculair zijn als bijvoorbeeld in Dronten of Zwolle: de verbinding naar Amsterdam en Almere was er met de Flevolijn al. Uiteraard is de Amsterdamse regio belangrijk voor ons, maar ook de Zwolse. We merken in toenemende mate dat de Amsterdamse en Zwolse economieën effect hebben op onze stedelijke economie. Lelystad ligt op het scharnierpunt tussen de Amsterdamse en Zwolse regio. Dit verklaart de stap uit 2009 door toetreding tot Metropoolregio Amsterdam. We willen daarom met beide stedelijke regio’s goed samenwerken, afstemmen en ons aansluiten bij het Zwolse proces van metropoolvorming”, zegt wethouder Ed Rentenaar.

Impuls

Van de vier Hanzelijngemeenten is het de gemeente Zwolle die het meest profiteert van de nieuwe spoorlijn. “Met de Hanzelijn is Zwolle als vervoersknooppunt nog nadrukkelijker op de kaart komen te staan”, zegt De Vor. Niet alleen steeg het aantal gebruikers in Zwolle het sterkst (23%), ook geeft de Hanzelijn in Zwolle een impuls aan de nabij het station gelegen kantorenlocatie Hanzeland. Sinds de opening van de Hanzelijn in december 2012, is het aandeel werknemers uit Flevoland met negen procentpunt gestegen.

Over de Hanzelijn Monitor

In 2011 besloten de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle tot een meerjarig onderzoek naar de maatschappelijke, ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen van de Hanzelijn, die sinds 6 december 2012 in gebruik is. Het volledige onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers, docenten en studenten van Windesheim is te downloaden via www.windesheim.nl/hanzelijnmonitor.