Flevoland ziet kansen in Metropoolregio Amsterdam

By 25 februari 2016 Metropoolregio No Comments

De provincie Flevoland ziet kansen in de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de MRA werken de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 32 gemeenten in het gebied nauw samen om de regio internationaal concurrerend te maken.

Europese top-3

Met de presentatie van de Actie-agenda tijdens het MRA-congres ‘De Grenzeloze Stad’ in Haarlem, donderdag 18 februari 2016, zetten de partners de volgende stap in de samenwerking, die concrete resultaten oplevert voor Flevoland. De Metropoolregio Amsterdam zet in op een Europese top-3 positie.

Ontwikkeling (duurzame) mobiliteit

Flevoland profiteert de komende jaren van de ontwikkeling van (duurzame) mobiliteit. Zo zet de MRA in op verbreding van de A6 en A9 en komt er extra aandacht voor slimme en toekomstbestendige oplossingen, zoals elektrisch vervoer en zelfrijdende auto’s. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook wordt de culturele infrastructuur versterkt, om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en cultuur beter bereikbaar te maken voor Flevolanders.

Toegevoegde waarde

De partners van de MRA zien andersom ook de toegevoegde waarde van Flevoland voor de regio. Zo biedt Flevoland goede woonomstandigheden: veel ruimte om te bouwen, goede voorzieningen en een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast is er veel ruimte voor recreatie en toerisme, met de ontwikkeling van Nationaal Park Oostvaardersplassen en een goede benutting van het Markermeer-IJmeer. Bovendien opent Lelystad Airport in 2018 zijn deuren en vindt de Floriade in 2022 plaats in Almere, waarmee Flevoland diverse locaties heeft met internationale aantrekkingskracht. De Floriade wordt een katalysator voor de innovatie in de landbouw en voedselontwikkeling.

Delegatie

Tijdens het MRA-congres ‘De Grenzeloze Stad’ in Haarlem  bestond de Flevolandse delegatie uit 15 vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.