Skip to main content

Flevokust Haven

multimodale binnenhaven met overslagkade

flevokust_007Flevokust Haven

Flevokust Haven is uniek en onderscheidend met haar ruime mogelijkheden in kaveloppervlakte, bouwhoogte, energie-teruglevering en milieuvoorschriften. Daarbij biedt Flevokust Haven kansen en ruimte voor agro-gerelateerde en bio-based activiteiten.

Mogelijkheden

Deze multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein ligt dichtbij de Randstad en biedt vele vervoersmogelijkheden. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens. Flevokust Haven is een perfecte en duurzame vestigingslocatie. Bovendien zorgt de haven ook voor een boost voor de Flevolandse economie en werkgelegenheid, naar verwachting tussen de 600 en 800 banen worden gecreëerd.

ENGIE Maxima-centrale

Direct naast Flevokust Haven ligt bovendien de ENGIE Maxima-centrale, een grote, duurzame energiecentrale. Dit is uitermate gunstig wanneer u zich wilt vestigen op Flevokust Haven en op zoek bent naar een partner die meedenkt over de energievraagstukken.

Facts & figures

  • Operationeel eind 2017
  • Uitstekende bereikbaarheid: aan de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam-Lemmer en direct nabij het spoor en Lelystad Airport.
  • Totaal 5 hectare haventerrein (400 meter kade), uitbreidbaar tot 10 hectare.
  • CTU Flevokust exploiteert een deel van de kade en er zijn ook mogelijkheden voor bulk- en projectladingen.
  • Ongeveer 43 hectare industrieterrein, gefaseerd uitgeefbaar, uit te breiden tot 115 hectare.
  • Kavels voor bedrijven milieucategorie 3.1 – 5.3, categorie 2 mogelijk mits ondersteunend en havengebonden.
  • Bouwhoogte tot 40 meter
  • Zowel koop als erfpacht mogelijk
  • Afname minimaal 1 hectare, grote kavels beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.flevokusthaven.nl

Zie map

360 graden impressie